جستجو
فیلتر ها
بستن

کلاس آموزشی در بند یخچال مرداد 94

برنامه: سنگنوردی در بند یخچال منطقه: دربند _ تهران تاریخ اجرای برنامه: 1394/05/23 تعداد همنوردان: 15 نفر سرپرست : آقای امیرحسین مولایی

QR-Code

طبق هماهنگی های قبلی از طریق شبکه های اجتماعی گروه و پیامک به همنوردان، راس ساعت ۶:۱۵ صبح مینی بوس از اسلامشهر حرکت کرد و در ساعت ۷:۱۵ به میدان مجسمه دربند رسیدیم. بعد از حدود یک ساعت و نیم کوهپیمایی به منطقه بند یخچال رسیدیم و بعد از صرف صبحانه کلاس ابزار شناسی برایافراد آماتور آغاز شد

سپس همنوردان با وسایل سنگنوردی و ابزارهای فنی آشنا شدند و با کارگاهی که روی سنگ چکمه تعبیه شده بود اقدام به صعود قرقره کردند که برای اولین بار علاقه و استعداد های خود را در این زمینه نشان دادند. پنج نفر مسیر را به اصطلاح تاپ کردند و بعد از اتمام این بخش تیم را به طرف سنگ سه میخ هدایت کردیم. در این قسمت به دوستان نحوه کارگاه زدن و فرود آموزش داده شد که در این بخش هم دوستان عملکرد خوبی از خود بجای گذاشتند.

در ساعت ۱۴:۳۰ گروه به سمت پایین حرکت کرد و بعد از یک استراحت کوتاه در کنار چشمه و صرف ناهار به سمت میدان مجسمه حرکت کردیم و در ساعت ۱۶:۳۰ به میدان مجسمه رسیدیم. هدف کلی در این برنامه آشنایی با ابزارهای سنگنوردی و آموزش صعود و فرود و نحوه کارگاه زدن در طبیعت بود .

عکس و گزارش از امیرحسین مولایی

طبق هماهنگی های قبلی از طریق شبکه های اجتماعی گروه و پیامک به همنوردان، راس ساعت ۶:۱۵ صبح مینی بوس از اسلامشهر حرکت کرد و در ساعت ۷:۱۵ به میدان مجسمه دربند رسیدیم. بعد از حدود یک ساعت و نیم کوهپیمایی به منطقه بند یخچال رسیدیم و بعد از صرف صبحانه کلاس ابزار شناسی برایافراد آماتور آغاز شد

سپس همنوردان با وسایل سنگنوردی و ابزارهای فنی آشنا شدند و با کارگاهی که روی سنگ چکمه تعبیه شده بود اقدام به صعود قرقره کردند که برای اولین بار علاقه و استعداد های خود را در این زمینه نشان دادند. پنج نفر مسیر را به اصطلاح تاپ کردند و بعد از اتمام این بخش تیم را به طرف سنگ سه میخ هدایت کردیم. در این قسمت به دوستان نحوه کارگاه زدن و فرود آموزش داده شد که در این بخش هم دوستان عملکرد خوبی از خود بجای گذاشتند.

در ساعت ۱۴:۳۰ گروه به سمت پایین حرکت کرد و بعد از یک استراحت کوتاه در کنار چشمه و صرف ناهار به سمت میدان مجسمه حرکت کردیم و در ساعت ۱۶:۳۰ به میدان مجسمه رسیدیم. هدف کلی در این برنامه آشنایی با ابزارهای سنگنوردی و آموزش صعود و فرود و نحوه کارگاه زدن در طبیعت بود .

عکس و گزارش از امیرحسین مولایی

فروش این محصول به پایان رسیده است